Ha Ön már regisztrált, kérjük, jelentkezzen be közvetlenül itt

Szállítás
Ugyanazt a címet használja a szállításra, amit a számlázáshoz megadott
Szállítási cím hozzáadása/szerkesztése
Név Cikkszám Ár Mennyiség Áfa Kedvezmény Összesen
 
Termék árak összesen
   

Kiválasztott szállítási mód

Nincs kiválasztott szállítási mód

vagy a kiválasztott szállítási mód módosítása

 
Összesen:
0 Ft
0 Ft
Megjegyzések és különleges kérések
Általános szerződési feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
A tiszaorsiteszta.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Tiszaörsi Barázda Szociális Szövetkezet.  A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, a webshop.tiszaorsiteszta.hu weboldalon.

A webáruházban bárki vásárolhat, aki  elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelezőnek tekinti. A regisztrációs profil létrehozásával az üzletszabályzatot elfogadottnak tekintjük.

Regisztráció
A webáruház oldalait bárki szabadon böngészheti és adatainak megadásával vásárolhat. Vásárló lehet minden korlátlanul cselekvőképes természetes és jogi személy. A sikeres Többszöri vásárlás tervezése esetén érdemesebb regisztrálni az oldalra, így csak egyszer kell megadni a vásárláshoz szükséges adatokat.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson vagy bármikor visszavonjon, különösképp a következő esetekben:
• valótlan vagy hiányos adatok megadása
• tag inkorrekt üzleti magatartása
• a webáruház és partnereinek bizalmával való bármilyen visszaélés, jó hírnevének rontása

Vásárlás
A vásárlás visszavonhatatlan vételi ajánlat, ami kötelezi a vevőt a vásárlásra, azaz a vevő köteles a termék kiszállításakor, vagy a telephelyi átvételkor az ellenérték megfizetésére! Vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

A forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget, és nem fogad el semmilyen szakvéleményt az általa forgalmazott termékek által más eszközökben okozott egyéb károkért! A forgalmazó nem vállal kártérítési kötelezettséget a nem rendeltetés szerű használatból eredő kár(ok)ért, az emiatt bekövetkezett, elmaradt üzleti haszonért vagy anyagi kárért!

Elállás joga
A szerződéstől az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indokolás nélkül el lehet állni, mely szándékáról írásban értesítenie kell az eladót szintén 8 munkanapon belül -amely az áru átvételétől értendő-, amennyiben a csomag bontatlan és sértetlen. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Elállás esetén a vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Ha a terméket már használatba vette a vevő, az eladó nem köteles visszavenni azt. Az átvételi elismervényt a csomag ellenőrzése után alá kell írni. Átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Bemutatott termékek

A bemutatott termékek jellemzői a konkrét árucikk részletes leírásánál találhatók. A vételár mindig a kiválasztott áru alatt/mellett feltüntetett ár. A feltüntetett árakat nem terheli további költség (pl. ÁFA) a szállítási díjon felül. Rendelés után értesítő levelet küldünk e vásárló email címére, amelyben a vásárlás minden fontos adata feltüntetésre kerül.

Rendelés és szállítás
A webáruházban való vásárlással egyidejűleg minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot (lásd: ÁSZF), tisztában van a rendelés menetével. A webáruházban történő vásárláskor a vásárló, a szállítási/fizetési lehetőségek közül kiválasztja a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tekintjük elfogadottnak, ha a vásárló a szükséges mezőket maradéktalanul kitöltötte. Az ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a webáruház felelősséget nem vállal.

Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot átvenni az átvételi elismervényt aláírni, valamint amennyiben azt előre nem rendezte az áru ellenértékét a szállítónak átadni. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az általa megjelölt címen a csomag átvételét biztosítsa. Amennyiben a szállító a küldeményt kézbesíteni nem tudja, úgy a megadott címen értesítést hagy a további lehetséges kézbesítésről.

Az akciós áruk esetén az akció az adott idő intervallumban, illetve a készlet erejéig tart. Több termék egyidejű vásárlása esetén az egyes termékek szállítási feltételei eltérhetnek egymástól.

A webáruházban megvásárolt termékeket a Magyar Posta Logisztikai üzletága (MPL) kézbesíti. Az MPL Budapestre és vidékre is azonos árakon szállít, a szállítási díjtáblázatban meghatározottak szerint.

Felelősség korlátozása
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetlegesen előforduló hibákra. A webáruház semmilyen módon nem felelős az alábbi esetleges problémák miatt, bármilyen okból következtek is be:
• interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése
• bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és az azon való vásárlást
• bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
• bármely levél, adat - függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése
• bármely szoftver nem megfelelő működése
• bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei

Kizárólag a vásárló felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért és az áruházban való vásárlásért. A webáruház szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától érvényes. A webáruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait annak megindoklása nélkül. Bármely módosítás a webáruházban való megjelenéstől érvényes.

Garanciák
A webáruház garantálja, hogy az oldalain megjelenített összes anyag (ismertető, árak, stb.): • legjobb tudomása szerint megfelel a valóságnak • publikálása nem törvénybe ütköző • nem sérti harmadik személy jogait (személyiségi jogok, szerzői jogok, stb.), jó hírét, nem kirekesztő • nem kapcsolódik lopott tárgyakhoz • nem tartalmaz interneten keresztül terjeszthető vírust

Vásárlás menete
Vásárláshoz nem kötelező regisztrált tagnak lenni, de többszöri vásárlás esetén érdemes! Regisztrálni a regisztráció menüpontban lehet. Ha már regisztrált tag, elég csak bejelentkezni, ami vagy a vásárlás megkezdése előtt a Regisztráió menüpontban a Felhasználói név és Jelszó megadásával, vagy vásárlás közben a kosár/fizetés gomb megnyomása után a Bejelentkezés-re kattintva tehető meg. Természetesen nem kell minden terméket külön-külön megvenni. Elég a kiválasztott termékek kosárba helyezése után leadni a megrendelést.

A vásárlás befejezése után a vásárló kap egy email-t a rendelt termékekről

Eladó adatai
A vásárlásra kínált áruk eladója: Tiszaörsi Barázda Szociális Szövetkezet
Cím: 5362. Tiszaörs, Hősök tere 5
Tel/fax.: +36(59)513-004

Szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A vásárolt áruk jellemzői az árucikk információs oldalán található. A vételár mindig a kiválasztott áru alatt/mellett feltüntetett ár, amely nettó ár, ami egyben a termék/áru tényleges ára. A termék melett szereplő kép eltérhet a valóságtól! A feltüntetett illusztrációk tartalmazhatnak olyan tartozékokat és speciális felszereléseket, amelyek nem részei a terméknek/árunak, vagy nem egyeznek meg 100 %-ban a felrakott képpel. Ha nem biztos a termékben amit rendelni szeretne, mindig kérjen kollégáinktól segítséget.

Fizetési módok

• Előre utalással - Az áru értékét és szállítási költséget egy általunk megadott bankszámlára utalja a vevő, majd a csomag feladása a kifizetés igazolása után történik. Az előre utalt vételárat a következő számlaszámra kell utalni: Tiszaörsi Barázda Szociális Szövetkezet, 70100059-11100087. Amegjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a megrendelés azonosító számát!
• MPL utánvét - Az áru ellenértékét és a szállítási költséget a szállítást teljesítő kézbesítőnek az átvételkor egyösszegben kell kifizetni.
• Helyben, Tiszaörs, Rákóczi út 7

Megrendelés
Áru megrendelésének időpontja, illetve az áru megvásárlására vonatkozó igény (megrendelés) beérkeztének időpontja.

Szállítási határidő
Átlagos szállítási határidő a megrendelés napját követő munkanaptól számított 2-5 munkanap, de legkésőbb a megrendelés beérkeztét követő 30 nap.

 

Szállítási díjak
Az aktuális szállítási díjak a választott szálítási formától függően a kosárban feltüntetésre kerülnek.

Fogyasztót a számla alapján megillető jogok

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó - választása szerint - javítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek egy másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül jelentkezik csereigényével, és a jelzett hiba a termék rendeltetésszerű használatát egyértelműen akadályozza, akkor az eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a terméket kicserélni.

A 3 napon belüli cseregarancia feltételei:
• termék fizikai sérülésmentessége
• eredeti csomagolás sérülésmentes megléte
• esetleges tartozékok megléte
• számla (v. másolata)  megléte

Ha a bevizsgálás során a hibajelenség nem jelentkezik, a kereskedő nem kötelezhető a termék kicserélésére. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához speciális szakértelem szükséges, a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől kérhet szakvéleményezést.